Консепт Студио ЕООД със седалище гр. София, бул. „Христо Смирненски“ 6, регистрирано в Tърговския регистър с ЕИК 201437371 (наричано по-нататък "нас", "ние” или Доставчик на Услугата ФИЛМИРА) е администраторът на лични данни, обработвани съгласно тази Политика за поверителност и като такъв гарантира, че обработването се извършва в съответствие с приложимото законодателство. С регистрирането на потребителски профил, потребителят ("Вие" или "Потребител") потвърждавате съгласието си за обработване на личните си данни от Доставчика на Услугата ФИЛМИРА в съответствие с разпоредбите по-долу. Моля, прочетете Общите условия за ползване преди да прочетете настоящата Политиката за поверителност („Политика за поверителност”). Кликнете тук за Общите условия за ползване. Уебсайтът ФИЛМИРА използва "бисквитки" съгласно Политика за "бисквитките", които са неразделна част от тази Политика за поверителност. Кликнете тук за Политиката за „бисквитките”.
1. Дефиниране на понятията
 1.1 Лични данни
Лични данни са всички данни, които може да се използват за идентифициране на конкретно физическо лице, както и всякакви други данни, които се квалифицират като лични данни съгласно приложимото законодателство, включително Общия Регламент относно Защита на Данните ("GDPR"). Към тях спадат Вашето име, имейл адрес, телефон и Вашето потребителско поведение при използването на Услугата.
 1.2 Потребителски профил
За да ползвате Услигата Вие създавате личен потребителски профил, в който попълвате лични данни.
 1.3 Реклама
Реклама е всяко изявление при упражняването на търговска дейност, стопанска дейност и т. н. с цел стимулиране на продажбата на стоки или извършването на услуги, вкл. на недвижими вещи, права и задължения.
 1.4 Проучване на пазара
Чрез проучването на пазара събираме емпирични данни, които да послужат за решения относно нашия бизнес модел.
2. Обработка на личните данни за целите на доставянето на Услугата
Използването на лични данни е необходимо, за да Ви предоставим Услугата. Това означава, че не можете да възразявате срещу обработването от нас на личните Ви данни и същевременно да изисквате от нас да предоставяме Услугата. Личните данни, които обработваме, се състоят от предоставената от Вас информация, когато регистрирате свой потребителски профил в уебсайта ФИЛМИРА. Това са вашето име и имейл. Данните от банковата ви карта се съхраняват само от stripe.com, където се извършва плащането. Ние също така обработваме лични данни, които Вие може да ни предоставите, когато осъществявате контакт с Доставчика на Услугата ФИЛМИРА по телефона и информация, предоставена от Вас, когато участвате в анкета. Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА също така ще анализира как използвате Услугата, например какви филми и телевизионни предавания гледате, какви са устройствата, използвани за достъп до Услугата и местоположенията, от които се използва Услугата.
3. Обработка на личните данни за целите на получаването на реклама
Освен ако не ни уведомите за друго (като се откажете), когато се регистрирате за Услугата или по всяко време след това, ще обработваме идентификатори на профили, история на гледане и информация за устройството за целите на профилиране. Това означава, че въз основа на историята на гледане, информацията за устройството и идентификаторите на профила ще преценим Вашите предпочитания и интереси към различни филми и друго съдържание, предоставяно от нас. Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА използва тези данни, за да Ви предоставя персонализирана информация и новини за филми и специални оферти, за да анализираме как може Услугата да бъде подобрена и да идентифицираме предпочитанията за съдържание на Потребителите, за да персонализираме съдържанието, предлагано на Потребителите. Ако при регистрацията или на по-късен етап сте се абонирали за бюлетин или друг маркетингов материал, можете да се откажете от директния маркетинг, като следвате линка в долната част на бюлетина или на маркетинговото съобщение, което получавате от Доставчика на Услугата ФИЛМИРА по ел. поща.
4. Сигурност на данните
Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА е въвел подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни, за да гарантира, че само упълномощени лица имат достъп до тях. Уебсайтът ФИЛМИРА използва системи за техническа защита, като например защитни стени, криптографска защита, пароли и антивирусни програми за предотвратяване и избягване на неразрешено използване на лични данни. Вашите лични данни ще бъдат предавани и обработвани от трети страни - доставчици на услуги за уебсайта ФИЛМИРА, за да могат тези дружества да изпълняват услугите, възложени от Доставчикът на Услугата ФИЛМИРА. Тези дружества се намират, както в ЕС, така и извън него. Услугите, които ще бъдат заявени, включват предоставяне на инфраструктура и ИТ услуги, обслужване на клиенти, обработка на пазарни проучвания, управление на съобщения, изпращани по електронна поща, извършване на статистически анализи и профилиране, както и обработка на кредитни карти и транзакции с дебитни карти. Лични данни се предоставят на държавни органи, като органи за контрол на административни нарушения или за наказателно преследване, само в рамките на допустимото от закона.
5. Срок на съхранение на личните данни
Вашите лични данни се съхраняват за времето на изпълнение на Услугата и за срок от 3 години след прекратяването й. Вашият активиран клиентски профил (платена поне една абонаментна такса) се изтрива в случай, че не сте го ползвали нито веднъж в продължение на 3 години. Неактивиран (неплатен) клиентски профил се изтрива след 7 дни. Моля да обърнете внимание, че може да съхраняваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме бюлетини и маркетингови съобщения по ел. поща и след като сте прекратили използването на Услугата, до степента, позволена от приложимото законодателство. Можете по всяко време да се откажете от такъв бюлетин или друго маркетингово съобщение, като следвате линка в долната част на бюлетина или на съобщението, което получавате от Доставчика на Услугата ФИЛМИРА по електронна поща.
6. Вашите права по отношение на личните Ви данни

Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

Право на достъп и коригиране

Имате право по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни лични данни. Ако Вашите данни, съхранявани от Доставчика на Услугата ФИЛМИРА не са правилни, можете по всяко време да ги коригирате във Вашия клиентски акаунт.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”)

Имате право на изтриване и блокиране на данните, които Доставчика на Услугата ФИЛМИРА съхранява за Вас. Изтриването на Вашите лични данни може да бъде извършено като изпратите имейл до privacy@filmira.bg. Обикновено Вашите данни се изтриват най-късно 30 дни след упражняване на това Ваше право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само блокиране на Вашите данни. Ако такъв е случаят във Вашия клиентски акаунт, ще получите от нас съобщение. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация. При получаване на информационния ни бюлетин, можете да се откажете от абонамента си като използвате линка за отписване в края на всеки имейл. Ако не сте използвали Вашият клиентски акаунт 3 години след активирането му, не е необходимо упражняване на правото на изтриване. Всички лични данни, които по законови причини не трябва повече да се съхраняват, се изтриват след горепосочения срок. Лични данни като основните данни, които не бива да се изтриват, докато трае съхранението по закон, се блокират за Ваша сигурност.

Право на възражение

Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Допълнително обръщаме внимание на това, че ако възразите срещу всички процеси на обработка на Вашите данни, изпълнението на Услугата може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно.

Право на оттегляне на съгласие

Ако в някакъв период сте предоставили съгласие на Доставчика на Услугата ФИЛМИРА за обработване на лични данни (например в случай на абонамент за бюлетин), винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване, за което се отнася това съгласие. Право на преносимост на данни Имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Можете също така да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно.

Право на жалба

Винаги можете да подадете жалба относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, до съответния компетентен надзорен орган.
Контакт (за упражняване на Вашите права като субект на данните)
Ако имате някакви оплаквания относно начина, по който използваме Вашите лични данни или искате допълнителна информация, свържете се с нас на имейл privacy@filmira.bg
1. Какво са бисквитките?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се появяват на Вашия компютър от уеб страници, които посещавате. Те се използват широко, за да могат уеб страниците да функционират или да функционират по-ефективно, както и да предоставят уеб услуги и функционалности за потребителите. Съгласно приложимите законови разпоредби, "бисквитките" могат да се съхраняват или да бъдат достъпни на Вашето устройство само въз основа на Вашето съгласие, с изключение на "бисквитките", които
2. Какви видове "бисквитки" има?
Бисквитките могат да бъдат "постоянни" или за определена "сесия". Постоянната бисквитка се състои от текстов файл, изпратен от уеб сървър до уеб браузър, който се съхранява от браузъра и ще остане валиден до заложената дата на изтичането му (освен ако не бъде изтрит от потребителя преди датата на изтичане). Бисквитката за сесия, от друга страна, бива изтрита автоматично в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен.
3. Бисквитките на нашата уеб страница
Някои бисквитки на уеб страницата са необходими за изпълнението на Услугите, предоставяни от Доставчика на Услугата ФИЛМИРА. Ако деактивирате такива бисквитки чрез промяна на настройките им във Вашия браузър, Вие няма да може да използвате Уебсайта и Услугата ФИЛМИРА.
4. Бисквитки на трети страни, които не са свързани с маркетинга.
Някои "бисквитки" на трети страни, които не са свързани с маркетинг, са необходими за изпълнението на Услугите, предоставяни от трети страни. Това са бисквитки на Google, Google Analytics и Google Optimizely.
5. Бисквитки на трети страни, които са свързани с маркетинга
Тези бисквитки се задават от трета страна, а не от уеб страницата. Тези бисквитки се използват само с Ваше съгласие. Можете да промените използването на маркетинг бисквитки като променяте настройките на "бисквитките" в браузъра си. Това няма да повлияе на функционирането на уебсайта и Услугата ФИЛМИРА. Такива са бисквитките на Google ремаркетинг, Facebook и други.
6. Блокиране и разрешаване на маркетингови бисквитки.
Моля, имайте предвид, че блокирането / разрешаването на маректингови "бисквитки" в даден браузър не засяга настройките на "бисквитките" в другите браузъри, които използвате за Уебсайта ФИЛМИРА. Повечето уеб браузъри позволяват да се контролират гореописаните бисквитки посредством настройките на самия браузър. Методът, използван за блокиране на "бисквитките", ще зависи от използвания уеб браузър. Консултирайте се с "Помощ" или съответното меню във вашия уеб браузър за инструкции. За да научите повече за "бисквитките", включително как да ги видите, какви бисквитки са зададени и как да ги управлявате и изтривате, посетете www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org. За да се окажете от проследяването чрез Google Анализ, посетете http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ако не приемате "бисквитките", използването на "бисквитки" ще бъде ограничено до "бисквитките" на уебсайта и бисквитки на трети страни, които не са свързани с маркетинга.
7. Бисквитки и лична информация.
Личната информация, която съхраняваме за Вас, може да бъде свързана с бисквитките.
8. Политика за поверителност и политика за бисквитките.
Настоящата политика за бисквитките представлява неразделна част от Политиката за поверетилност на Уебсайта. Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност за повече информация, включително информация за Вашите права и средства за защита съгласно приложимите законови разпоредби. Кликнете тук за Политики за поверителност.
9. Свържете се с нас.
Ако имате въпроси относно нашите бисквитки или настоящите настоящата политика за бисквитките, моля, свържете се с нас по електронна поща на адрес: privacy@filmira.bg