“Фестивалът” (използвано по-долу също като “ние”, “нас”, “СФФ”) е Международният филмов фестивал София Филм Фест / Sofia International Film Festival.
1. Нашият ангажимент за поверителност
Вашата поверителност е важна за нас. За да защитим по-добре Вашата поверителност, ние предоставяме това известие, обясняващо нашите практики за онлайн информация и изборите, които можете да направите относно начина, по който се събира и използва Вашата информация. За да улесним намирането на това известие, ние го предоставяме на нашата начална страница и във всяка точка, където може да бъде поискана лична информация.
2. Информацията, която събираме
Това известие се отнася за цялата информация, събрана или предоставена на уебсайта на компанията. Тази информация може да включва, но не се ограничава до:
- Име
- Имейл адрес
- Дата на раждане
- Пол
- IP адрес
- Информация за браузъра и устройството
- Показатели за зрителите
- Данни за покупка и плащане.
3. Начинът, по който използваме информацията.
Използваме информацията, която предоставяте, за себе си, когато се присъединявате към Платформата на СФФ онлайн, за да завършим Вашия профил. Ние не споделяме тази информация с външни лица, освен в степента, изисквана от закона или необходима за функционирането на този сайт. Данните Ви за имейл, име и кредитна карта не се показват публично. Използваме атоматичен имейл, за да отговорим на имейлите, който получаваме. Тези адреси не се използват за други цели и не се споделят с външни лица. Използваме неидентифицираща и обобщена информация, за да проектираме по-добре нашия уебсайт и да споделяме с рекламодатели. Например, можем да кажем на рекламодател, че X брой лица е посетил определен район на нашия уебсайт или че Y брой мъже и Z брой жени са попълнили регистрационната ни форма, но не бихме разкрили нищо, което може да се използва за идентификация на тези лица. И накрая, ние никога не използваме или споделяме лично идентифицираната информация, предоставена ни онлайн, по начини, несвързани с описаните по-горе, без също така да Ви предоставяме възможност да се откажете или по друг начин да забраните такива несвързани употреби.
4. Нашият ангажимент за сигурността на данните
За да предотвратим неоторизиран достъп, да поддържаме точността на данните и да гарантираме правилното използване на информацията, ние сме въвели подходящи физически и електронни процедури за управление за защита, както и за защита на информацията, която събираме онлайн. При обработването на личните Ви данни ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим тези данни от неразрешен достъп, изменение или изтриване. Посочените мерки включват:
• установяване на вътрешни политики за обработване на лични данни, които целят да предотвратят неразрешен достъп до използваните от нас системи и до помещенията, в които съхраняваме личните Ви данни;
• установяване на задължение за спазване на поверителност на нашите служители, подизпълнители и доставчици;
• възлагане обработването на личните Ви данни единствено на такива организации, които обработват лични данни в съответствие със закона, като гарантират сигурността им, включително посредством вземането на необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни
5. Нашият ангажимент към поверителността на децата
Ние разбираме важността от предприемането на допълнителни мерки за защита на личните данни на деца, които ползват нашите продукти и услуги, включително оперираните от нас уебсайтове. Ние не събираме лични данни от деца, които не са навършили 14 години, или данни, отнасящи се до деца под 14 години, без родителско съгласие или, ако е приложимо, без съгласието на друго лице, което по закон може да даде съгласие за обработване на личните данни на дете (напр. настойника на дете). Ако разберем, че сме събрали от или обработваме лични данни на дете без необходимото по закон родителско съгласие, ние ще предприемем мерки за унищожаването на тази информация без неоправдано забавяне.
6. Как можете да получите достъп и да коригирате Вашата информация
Можете да получите достъп до цялата си лична информация, която събираме онлайн и поддържаме, като посетите страницата с настройки на Вашия акаунт. Ние използваме тази процедура, за да защитим по-добре Вашата информация. Можете да коригирате фактически грешки в личната си информация, като ни изпратите заявка, която достоверно показва грешка. За да защитим вашата поверителност и сигурност, ние също така ще предприемем разумни стъпки за проверка на вашата самоличност преди да предоставим достъп или да направим корекции.
7. Законът за защита на видео поверителността от 1988 г.
Съдържанието на тази платформа е съобразено със [Закона за защита на видео поверителността](https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Privacy_Protection_Act) от 1988 г.
8. Как да прекратите своя абонамент
Свържете се с нас, ако имате желание да прекратите безвъзвратно своя абонамент/членство.
9. Как да се свържете с нас?
Ако имате други въпроси или притеснения относно тези правила за поверителност, свържете се с нас - може да го направите на електронен адрес **online@siff.bg**, безплатен телефонен номер за консултации 080018110, както и чрез официалния сайт на фестивала [www.siff.bg](http://siff.bg).
10. Използване на услуги на трети страни
 10.1 Google Analytics
Ние използваме Google Analytics, за да ни помогнат в яснотата как да използвате нашия сайт и инструменти, което ни позволява да знаем как да подобрим нашите продукти във Ваша полза. Следва напредъка Ви през уебсайта, събиране на анонимни данни откъде сте дошли, кои страници посещавате и колко време прекарвате в сайта. След това Google съхранява тези данни, за да създава отчети. Но не се безпокойте, те не съхраняват Вашите лични данни. Google ще проследи Вашия IP адрес и той може да бъде предаван и съхраняван от Google на сървъри в Съединените щати. Google може да използва тази информация за целите на оценката на използването на уебсайта, съставянето на отчети за дейността на уебсайта за нас и предоставянето на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на Интернет. Google може също така да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или когато такива трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с никакви други данни, притежавани от Google. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с обработката на данни за Вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе. За повече информация относно политиките за поверителност на Google, моля, посетете https://policies.google.com/privacy. Услугите на Google Analytics се регулират от Общите условия на Google Analytics, които можете да намерите на: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.
 10.2 Intercom
Ние използваме услуги за анализи на трети страни, за да помогнем усъвършенстването на и достъпа до нашите услуги. По-специално, ние предоставяме ограничено количество от Вашата информация (като дата за регистрация и някаква лична информация като имейл адреса Ви) на Intercom, Inc. („Интерком“) и използваме Intercom за събиране на данни за аналитични цели, когато посещавате нашите уебсайт или използвате нашия продукт. Като процесор на данни, действащ от наше име, Интерком анализира използването на нашия уебсайт и/или продукт и проследява взаимоотношенията ни чрез бисквитки и подобни технологии, за да можем да подобрим нашата услуга за Вас. За повече информация относно използването на бисквитки от Интерком, моля, посетете https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy. Можем също така да използваме Интерком като средство за комуникация, било чрез електронна поща, или чрез съобщения в рамките на нашите продукти. За повече информация относно практиките за поверителност на Интерком, моля, посетете https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy. Услугите на Интерком се управляват от условията за ползване на Интерком, които можете да намерите в https://www.intercom.com/terms-and-policies#terms.
 10.3 Mandrill
Ние използваме Mandrill за изпращане на имейли за транзакции, имейл за “добре дошли”, получаване на покупка или имейл за забравена парола. Ние предоставяме ограничен обем от Вашата информация, като Вашия имейл адрес, на The Rocket Science Group LLC, които работят с Mailchimp и Mandrill. Ние използваме Mandrill за събиране на данни за аналитични цели. За повече информация относно практиките за поверителност на Mandrill, моля, посетете https://mailchimp.com/legal/privacy/. Услугите на Mandrill се управляват от условията за ползване на Mailchimp, които можете да намерите в https://mailchimp.com/legal/terms/.
10.4 Amazon Web Services
Ние използваме Amazon Web Services (AWS), които ни предоставят решение за съхранение в облак. AWS демонстрира съответствие с редица международно признати стандарти за сигурност на съдържанието, данните и инфраструктурата, като например система за управление на информационната сигурност - ISO-27001, Доклад за контрол на системите и организациите - SOC1 / 2 и Стандарт за сигурност на данните на карти за разплащане; в допълнение, AWS демонстрира съответствие с най-добрите практики за защита на съдържанието MPAA, а инфраструктурата AWS е съвместима с всички приложими MPAA контроли. За повече информация относно политиката за поверителност на AWS, моля вижте: https://aws.amazon.com/privacy/
10.5 Stripe
Използваме процесор за плащане на трети страни, Stripe, за да обработваме плащания, направени към нас. Във връзка с обработването на такива плащания ние не запазваме никаква лична информация или финансова информация, като например номера на кредитни карти. По-скоро цялата такава информация се предоставя директно на трета страна/контрактор, Stripe, чието използване на личната Ви информация се регулира от тяхната политика за поверителност, която може да бъде открита на https://stripe.com/nz/privacy. Stripe е сертифициран за PCI доставчик на услуги ниво 1, най-строгото ниво на сертифициране.
“The Festival” (used here also as “we”, “us”, “SIFF”) is Sofia International Film Festival.
1. Our Commitment to Privacy
Your privacy is important to us. To better protect your privacy we provide this notice explaining our online information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used. To make this notice easy to find, we make it available on our homepage and at every point where personally identifiable information may be requested.
2. The Information We Collect
This notice applies to all information collected or submitted on The Festival’s website. This information may include, but is not limited to:
- Name
- Email address
- Date of birth
- Gender
- IP Address
- Browser and device Information
- Viewer metrics
- Purchase and payment details
3. The Way We Use Information.
We use the information you provide about yourself when joining The Festival to complete your Profile. We do not share this information with outside parties except to the extent required by law or necessary to the running of this site. Your email, name and credit card details are not shown publicly. We use return email addresses to answer the email we receive. Such addresses are not used for any other purpose and are not shared with outside parties. We use non-identifying and aggregate information to better design our website and to share with advertisers. For example, we may tell an advertiser that X number of individuals visited a certain area on our website, or that Y number of men and Z number of women filled out our registration form, but we would not disclose anything that could be used to identify those individuals. Finally, we never use or share the personally identifiable information provided to us online in ways unrelated to the ones described above without also providing you an opportunity to opt-out or otherwise prohibit such unrelated uses.
4. Our Commitment to Data Security
To prevent unauthorized access, maintain data accuracy, and ensure the correct use of information, we have put in place appropriate physical, electronic, and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
5. Our Commitment to Children’s Privacy
Protecting the privacy of the very young is especially important. For that reason, we never collect or maintain information at our website from those we actually know are under 14, and no part of our website is structured to attract anyone under 14.
6. How You Can Access and Correct Your Information
You can access all your personally identifiable information that we collect online and maintain by visiting your Account Settings page. We use this procedure to better safeguard your information. You can correct factual errors in your personally identifiable information by sending us a request that credibly shows error. To protect your privacy and security, we will also take reasonable steps to verify your identity before granting access or making corrections.
7. The Video Privacy Protection Act of 1988
The content on this platform adheres to [The Video Privacy Protection Act](https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Privacy_Protection_Act) of 1988.
8. How to Cancel Your Account.
Contact us if you wish to have our account permanently deleted.
9. How to Contact Us.
Should you have other questions or concerns about these privacy policies, send us an email - **online@siff.bg**, free phone number 080018110, as well as at the official site of the Festival [www.siff.bg](http://siff.bg).
10. Use of Third Party Services
 10.1 Google Analytics
We use Google Analytics to help us to understand how you use our site and tools, which allows us to know how to improve our products for your benefit. It follows your progress through the website, collecting anonymous data on where you have come from, which pages you visit, and how long you spend on the site. Google then stores this data in order to create reports. But don’t worry; they do not store your personal data. Google will track your IP address, and it may be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google may use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for us, and providing other services relating to website activity and Internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above. For more information on Google’s privacy policies, please visit https://policies.google.com/privacy. Google Analytics services are governed by the Google Analytics Terms of Service which can be found at: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/.
 10.2 Intercom
We use Mandrill to send transactional emails, such as a welcome email, purchase receipt, or forgot password email. We provide a limited amount of your information, such as your email address, to The Rocket Science Group LLC, who operate Mailchimp and Mandrill. We utilise Mandrill to collect data for analytics purposes when you view the email. For more information on the privacy practices of Mandrill, please visit https://mailchimp.com/legal/privacy/. Mandrill’s services are governed by Mailchimp’s terms of use which can be found at https://mailchimp.com/legal/terms/.
 10.3 Mandrill
We use Mandrill to send transactional emails, such as a welcome email, purchase receipt, or forgot password email. We provide a limited amount of your information, such as your email address, to The Rocket Science Group LLC, who operate Mailchimp and Mandrill. We utilise Mandrill to collect data for analytics purposes when you view the email. For more information on the privacy practices of Mandrill, please visit https://mailchimp.com/legal/privacy/. Mandrill’s services are governed by Mailchimp’s terms of use which can be found at https://mailchimp.com/legal/terms/.
10.4 Amazon Web Services
We use Amazon Web Services (AWS) who provide us with cloud storage solution. AWS has demonstrated compliance with a range of internationally recognised standards for content, data and infrastructure security, such as information security management system- ISO-27001, System and Organization Controls Report- SOC1/2, and The Payment Card Industry Data Security Standard; in addition, AWS has demonstrated alignment with the MPAA Content Security Best Practices and the AWS infrastructure is compliant with all applicable MPAA controls. For more information on AWS’ privacy policy please see: https://aws.amazon.com/privacy/
10.5 Stripe
We use a third party payment processor, Stripe, to process payments made to us. In connection with the processing of such payments, we do not retain any personally identifiable information or any financial information such as credit card numbers. Rather, all such information is provided directly to our third party processor, Stripe, whose use of your personal information is governed by their privacy policy, which may be viewed at https://stripe.com/nz/privacy. Stripe is certified to PCI Service Provider Level 1, the most stringent level of certification.