Скъпи читатели, 

Общата ни инициатива за 2021-22 година приключи!

Очаквайте бъдещи възможности, а дотогава можете да гледате филмите на Филмира с общ абонамент. 

 

Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“.