1. Определения.
“Фестивалът” (използвано по-долу също като “ние”, “нас”, “СФФ”) е Международният филмов фестивал София Филм Фест / Sofia International Film Festival.
“Съвместими устройства” означава устройства, които могат да използват тази платформа, и които са описани тук.
“Абонат” и “Член” означава човек, който е предоставил исканата информация и е приел условията за членство в платформата.
“Абонамент” означава включване в онлайн платформата с цел закупуване или наемане на съдържание - филми от програмата на фестивала, качени на платформата чрез нейното използване.
“Съдържание на платформата” означава филм или телевизионен сериал, или епизод на телевизионен сериал, или всеки друг продукт, или съдържание, предоставени от нас за закупуване или наемане чрез платформата.
“Платформа” означава платформата за дигитално съдържание, предоставена от нас (и/или от нашите доставчици на услуги на трети страни от наше име) и включва всички страници и цялата информация, материал, текст, графики и съоръжения на платформата.
“Съдържание под наем” означава съдържание от тази платформа, което е наето от неин абонат и е достъпно за гледане за определен период от време.
2. Приемане на условията.
Тези условия формират основата, на която се съгласявате да използвате платформата на СФФ за закупуване или наемане на нашите филми. Тези условия представляват правно обвързващо споразумение между Вас и СФФ. Използвайки тази платформа (което включва достъп до нея, създаване на акаунт и/или закупуване или наемане на всяко съдържание на платформата), Вие приемате тези условия и се съгласявате да ги спазвате. Ако трябва да се свържете с нас относно платформата, можете да го направите на електронен адрес **online@siff.bg**, безплатен телефонен номер за консултации 080018110, както и чрез официалния сайт на фестивала [www.siff.bg](http://siff.bg). Запазваме си правото да променяме тези условия. Ако го направим, тогава преди всяко последващо закупуване на което и да е съдържание на платформата, ще получите имейл, който Ви уведомява за актуализираните условия на имейл адреса, който сте предоставили при създаването на Вашия акаунт.
3. Използване на платформата.
Платформата Ви позволява да купувате или наемате нашето съдържание, предоставено чрез платформата за Ваша лична употреба в съответствие с тези условия, включително всички условия, специфични за конкретното съдържание на платформата. За да купите или наемете съдържание на тази платформа, трябва да сте навършили 18 години и да се намирате на територия, където съдържанието е достъпно. Вие се съгласявате да не използвате или да се опитвате да използвате платформата извън тази територия. Можем да използваме технологии за геофилтриране (блокиране на географски данни), за да проверим местоположението Ви и да предотвратим достъп извън територията, на която е разрешено ползването на наличното съдържание. Вие носите отговорност за това всички лица, които имат достъп до платформата чрез Вашия абонамент, да са запознати с тези условия и да ги спазват.
4. Технологични изисквания.
Вие сте отговорни за извършването на всички необходими мерки, за да имате достъп до платформата, включително да гарантирате, че използвате технологични средства, които са подходящи за използването й. Използването на платформата изисква съвместими устройства, определен софтуер (може да се наложи заплащане за закупуването му) и достъп до интернет. Използването на платформата може да бъде повлияно от работата на тези фактори и тези изисквания подлежат на промяна по всяко време. Ще използваме данните за контакт, които сте ни предоставили, за да Ви уведомим за всички промени.
5. Съвместими устройства и софтуер.
Системните изисквания са подробно описани в Помощната страница. Ние Ви уведомяваме и Вие се съгласявате предоставената информация, че платформата може да не работи коректно на всички съвместими устройства, посочени по-горе, особено на по-стари устройства, браузъри и/или операционни системи. Препоръчваме използването на високоскоростен достъп до интернет.
6. Покупка и плащане.
За да използвате платформата, трябва да станете абонат и трябва да се съгласите с тези условия. След като станете абонат, може да изберете да купувате или да наемате съдържание на платформата. Таксите за закупуване или наемане на съдържанието на платформата са посочени в платформата и ще Ви бъдат посочени преди да потвърдите плащането. Възможно е таксите да подлежат на промяна без предизвестие. След като сте изпратили поръчката си за покупката или наемането на което и да е съдържание на платформата, няма да можете да отмените поръчката си. Обработката на плащания за закупуване или наемане на съдържание на платформата се извършва от доставчик на плащания на трети страни. Когато купувате или наемате съдържание на платформата, ще трябва да въведете данните на кредитната си карта в платежната система, преди да можете да видите съдържанието на платформата. Всички плащания чрез тази система се обработват по протокол SSL (Secure Socket Layer), където важните лични данни и информация е криптирана, за да защити Вашата поверителност. Ако подозирате, че е извършена непозволена транзакция с кредитна карта, регистрирана във връзка с използване на тази платформа, трябва да се свържете директно с екипа на СФФ, за да разрешите жалбата си. Екипът на СФФ ще съдейства за незабавно действие от страна на системата за реализиране на плащанията, за да се решат всякакви възникнали проблеми без забавяне. СФФ не поема отговорност за загуби, които можете да понесете в резултат на нарушение на условията или от Вас, или от системата за плащания. Ако имате оплаквания по отношение на процеса на плащане, трябва да ги отнесете директно към екипа на СФФ.
7. Абонаменти.
Някои важни подробности относно Вашия абонамент:
- Не разкривайте информацията за своя акаунт пред трети лица;
- Вие носите пълна отговорност за запазването на поверителността и сигурността на Вашето членство и за всички дейности, които се извършват на или чрез Вашия абонамент;
- Вие се съгласявате незабавно да уведомявате екипа на СФФ за всяко нарушение на сигурността на Вашия абонамент;
- СФФ не носи отговорност за загуби, произтичащи от неоторизирано използване на Вашата членска сметка;
- Ако създадете абонамент и/или използвате платформата от чуждо име, гарантирате, че имате пълномощията на това лице да го прави. Вие също така приемате цялата отговорност и последиците за всяко нарушение на тези условия, произтичащо от всяка неразрешена дейност, която извършвате. Нямате достъп и нямате право да опитвате да получите достъп до акаунт на член, до който не сте упълномощени. При създаването на абонамент в платформата и ставайки неин член, Вие се съгласявате да предоставите точна и пълна информация, докато използвате тази платформа, и се съгласявате да актуализирате тази информация, за да я поддържате точна и пълна.
8. Купуване и наемане на съдържание на тази платформа.
Съдържанието на платформата е на разположение на членовете за закупуване или отдаване под наем чрез стрийминг през платформата. Съдържанието на платформата е достъпно само на територията, в които конкретното съдържание е разрешено да бъде достъпно. Съдържанието на платформата ще бъде достъпно за Вас, за да започнете да гледате на Съвместими устройства при успешно плащане за съдържанието на платформата и в зависимост от скоростта на Вашата интернет връзка и както следва:
- Съдържанието за отдаване под наем ще бъде достъпно за преглед незабавно от плащането на таксата за наем за периода, определен в платформата.
- Можете да направите пауза и да гледате отново съдържанието, което сте наели. Спирането, паузата или рестартирането на съдържание под наем не удължава времето за гледане. Можете да преустановите разглеждането и да продължите по-късно.
- Съдържанието под наем може да се разглежда неограничен брой пъти през периода на наемане.
Вие потвърждавате че сте наясно, че обемът на данните, консумирани чрез достъп до съдържанието на платформата, обикновено е голям. Плащанията, които правите за наемане или закупуване на съдържание на платформата, не включват такси за използване на интернет. Вие носите пълна отговорност за използването на интернет или таксите, които Вашият интернет доставчик може да приложи във връзка с достъпа до съдържанието на платформата.
9. Поверителност.
Ние уважаваме Вашата поверителност. Вашето използване на платформата е предмет на нашата [Политика за поверителност.](https://online.siff.bg/page/privacy/)
10. Услуга на платформата и наличност.
Може да се наложи промяна, спиране или преустановяване на платформата или което и да е съдържание на платформата по всяко време с или без предизвестие. Ние не носим отговорност при невъзможност за достъп до платформата или до което и да е съдържание на тази платформа, ако сте нарушили някое от тези условия или по каквато и да е причина, извън нашия контрол, се окаже невъзможно платформата да бъде достъпена. Ако сте платили за съдържание на платформата, но не сме успели да го предоставим на разположение, тогава нашата отговорност за всяка подобна липса и неудобство ще бъде ограничена до цената за покупка/отдаване под наем на съдържанието на тази платформа. Вие сте информирани и се съгласявате, че не всички наши филмови програми, представени на нашия уебсайт, ще бъдат достъпни за закупуване, нито ще станат такива в бъдеще.
11. Правила за употреба
Вие трябва да използвате платформата и съдържанието на платформата стриктно в съответствие с тези условия. Ще имате право да използвате съдържанието на платформата само за лична, нетърговска употреба. Нямате право да предоставяте съдържание на тази платформа за каквито и да било търговски, образователни или други цели, които не са изрично разрешени в тези условия. Вие се съгласявате да не нарушавате, заобикаляте, преобразувате, декомпилирате, разглобявате или по друг начин да подправяте някоя от технологиите за сигурност, свързани с платформата и съдържанието на платформата по каквато и да е причина, или да пречите, премахвате или променяте каквато и да било информация на платформата или съдържанието на платформата, или да се опитвате, или да помогнете на друго лице да го направи. Не трябва да злоупотребявате с платформата, като се опитвате да компрометирате услугата, като използвате технологични средства или материали. Съгласявате се, че няма да използвате платформата за каквато и да е цел, която е незаконна, не е разрешена от нас или по друг начин противоречи на тези условия. Използването на платформата от Вас може да бъде наблюдавано и контролирано от екипа на СФФ или нейния доставчик на услуги за целите на спазването на тези условия за употреба по всяко време.
12. Материали, предоставени от трети страни.
Част от съдържащата се информация в тази платформа може да ви свърже към сайтове, които не са собственост или под контрола на СФФ. Екипът на СФФ не поема никаква отговорност за този достъп или отговорност за съдържанието на тези сайтове, или отговорност за каквито и да било материали на трети страни, които могат да присъстват в платформата.
13. Материал, подлежащ на възражения.
Ние се стремим да се придържаме към оценяване на материала, наличен като цялостно съдържание на платформата. Като абонат, използващ платформата, може лично да сметнете, че част от нейното съдържание съдържа обидни, неприлични или нежелателни подробности/детайли, а част от съдържанието на платформа може също да включва материал, неподходящ за зрители под 18 години. При спазване на приложимите закони за цензурата, тази платформа предоставя съдържанието на Ваш собствен риск и СФФ няма да носи отговорност към Вас за материали, които може да считате за обидни, неприлични или нежелателни. Част от съдържанието на тази платформа може да се продава с възрастово ограничение. Може да е незаконно съзнателно да купувате съдържание на платформа, ако не отговаряте на изискването за минимална възраст. Използвайки съдържание на тази платформа, ние разчитаме на Вашето съгласие и разбиране, че сте достатъчно възрастни, за да имате законен достъп до конкретното съдържание на платформата. Ако имаме разумни основания да смятаме, че не сте достатъчно възрастни, можем да анулираме Вашето членство.
14. Интелектуална собственост.
Платформата и съдържанието на платформата съдържат информация и материали, които са собственост на СФФ и/или нейните лицензодатели и/или доставчици на услуги и са защитени от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони, включително тези, свързани с авторското право. СФФ запазва за себе си и такива трети страни всички такива права във всички юрисдикции по целия свят. Вие не трябва (и не трябва да разрешавате на други хора) да упълномощавате или помагате на друго лице да премахва или да пречи на известията за авторски права, съдържащи се в което и да е съдържание на платформата. Ние приемаме нарушаването на нашите авторски права (и това на нашите лицензодатели и доставчици на услуги) изключително сериозно. Всеки абонат трябва:
- да използва само съдържанието на платформата и свързаната с нея информация и материали по време на използването на платформата в съответствие с тези условия, а не за каквато и да е друга цел;
- да не изтегля, качва, копира, възпроизвежда, да не съобщава на обществеността, да не предава, не публикува, не излъчва, не променя, не манипулира, не наема, не заема, не продава, не разпространява или не създава производни произведения на което и да е съдържание на платформа или на която и да е част от него;
- да не копира, възпроизвежда, променя или манипулира някоя част от платформата и/или съдържанието на платформата по никакъв начин;
- да не използва платформата или съдържанието на платформата по какъвто и да е неоторизиран начин. Ние си запазваме всички права и средства за защита, достъпни за нас, за да предотвратим всяко нарушение на интелектуалната собственост, което ние или нашите лицензодатели или доставчици на услуги притежаваме, което се съдържа в съдържанието на платформата или в самата платформа. Търговските марки, фирмените марки, услугите, графиките и логата на компанията, използвани във връзка с платформата, са интелектуална собственост. Други търговски марки, сервизни марки, графики и лога, използвани във връзка с платформата или със съдържанието на платформата, могат да бъдат търговските марки на съответните им собственици. Нямате право или лиценз по отношение на която и да е от горепосочените търговски марки и каквото и да е използване на такива търговски марки.
15. Прекратяване на договора.
Ние може да:
- да прекратим споразумението, създадено между Вас и СФФ в съответствие с тези условия;
- да спрем достъпа Ви до платформата (или която и да е част от нея) или всяко съдържание на платформата по всяко време без предупреждение. При условие, че не нарушавате тези условия, ние ще възстановим средствата, вложени от Вас за всяко съдържание, за което успешно сте платили, но не Ви е предоставено в съответствие с клауза 7 при прекратяване или спиране. Ние не носим отговорност, ако поради някаква причина платформата не е налична по всяко време или за какъвто и да е период. Може да се наложи ограничение на достъпа до някои части на платформата или до съдържанието на платформата. Ние имаме право да деактивираме всяко членство по всяко време, ако според нас не сте спазили някое от тези условия. От своя страна Вие можете да се откажете от използване на платформата по всяко време.
16. Отказване от отговорност.
Използването на платформата е на Ваш собствен риск. СФФ не гарантира предоставянето на непрекъснато или без грешки използване на платформата и не носи отговорност за загуби, произтичащи от такива събития, включително, но не само, загуба, корупция, атака, вируси, смущения, хакерство или други проникване в сигурността или други фактори извън разумния контрол на СФФ и/или нейните лицензодатели и/или нейните доставчици на услуги, включително, но не само, естеството на Вашето съвместимо устройство или интернет връзка. До степента, разрешена от закона, платформата и съдържанието на платформата се предоставят от СФФ без гаранции от какъвто и да е вид, различни от законовата защита, предоставена Ви от приложимото законодателство.
17. Ограничаване на отговорността.
Отговорността на СФФ се ограничава, както е посочено в тези условия, и по друг начин до размера на всяка отговорност, която може да възникне съгласно приложимото законодателство и единствено във връзка с неизпълнението на каквато и да е гаранция, съответстваща на доставката на стоки или услуги на СФФ, свързани с платформата или всяко съдържание на платформата. СФФ изрично изключва каквато и да е отговорност за всяка пряка, косвена или последваща загуба или щети, причинени от всеки потребител във връзка с платформата или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на платформата.
18. Отказ и обезщетение.
Вие се съгласявате, че дължите обезщетение на СФФ, нейните директори, служители, филиали, агенти, изпълнители и лицензодатели, ако към Вас се предявят каквито и да било претенции, произтичащи от нарушението на тези условия и начина на използването на платформата. СФФ си запазва правото да предприеме действия, които смята за необходими, за да възстанови дължимите от нас суми. Вие се съгласявате, че при такива обстоятелства ще носите отговорност за всички направени от нас разходи и разходи, включително, но не само, юрисконсултски такси, такси за събиране, арбитражни и съдебни разходи.
19. Други клаузи.
Тези условия представляват цялото споразумение между Вас и София Филм Фест относно използването на платформата. Ако някоя част от тези условия се счита за невалидна или неприложима, останалите части от тези условия остават с пълна сила и действие. Невъзможността за прилагане на който е да било член от тези условия за ползване няма да представлява отказ от прилагавено на всички други разпоредби. Ние няма да носим отговорност за неизпълнение на което и да е задължение поради причини извън нашия контрол. Можем да Ви уведомим по отношение на платформата, като изпратим имейл съобщение до имейл адреса на съответния абонат. Известията влизат в сила веднага след като бъдат публикувани от нас.
20. Приложимо право.
Тези условия и използването на съдържанието на платформата и самата платформа се уреждат в съгласие с действащото законодателство на теритерията на Република България, по отношение на каквито и да било претенции или спорове, свързани използването на платформата и нейното съдържание.
TERMS OF USE
1. Definitions
"The Festival", "we", "us" and "SIFF" means Sofia International Film Festival "Compatible Devices" means a device compatible with the Platform as listed in these terms.
"Member" means a person that has supplied the requisite information and accepted membership of the Platform and Membership has a corresponding meaning.
"Member Account" means an account held by a Member with SIFF for the purposes of renting Platform Content through the Platform.
"Platform Content" means a film or any other product or content provided by us for renting through the Platform.
"Platform" means the digital content platform provided by us (and/or by our third party service providers on our behalf) and includes all pages of and all information, material, text, graphics and facilities on the Platform.
"Rental Content" means Platform Content which has been rented by a Member and is available for viewing for a specific time period.
2. Acceptance of Terms
These terms form the basis on which you agree to use the SIFF’s Platform to rent our films. These terms represent a legally binding agreement between you and SIFF. By using the Platform (which includes accessing the Platform, creating an account, and/or renting any Platform Content), you accept these terms and agree to abide by them. If you need to contact us about the Platform, you can do so by contacting us at **online@siff.bg**, at telephone number 080018110, as well on the official site of the Festival [www.siff.bg](http://siff.bg). . We reserve the right to change these terms. If we do so, then prior to any subsequent purchase of any Platform Content, you will receive an email notifying you of the updated terms to the email address you provided when creating your account.
3. Use of the Platform
The Platform permits you to rent our Platform Content for your personal use in accordance with these terms, including any terms specific to particular Platform Content. To rent Platform Content you must be 18 years or older and located in a territory where the particular Platform Content is authorized to be available. You agree not to use or attempt to use the Platform from outside this territory. We may use geo-filtering / geo-blocking technologies to verify your compliance and prevent access outside this territory. You are responsible for ensuring that all persons who access the Platform through your internet connection are aware of these terms and that they comply with them.
4. Technology Requirements
You are responsible for making all arrangements necessary for you to access the Platform including ensuring you employ technology capable of utilizing the Platform. Use of the Platform requires Compatible Devices, certain software (fees may apply) and internet access. Use of the Platform may be affected by the performance of these factors and these requirements are subject to change at any time. We will use reasonable endeavors to give you notice of any changes.
5. Compatible Devices and Software
The system requirements are detailed in the Help page. You acknowledge that the Platform may not work on all Compatible Devices set out above, particularly older devices, browsers and/or operating systems. High-speed internet access is strongly recommended.
6. Purchase and Payment
To use the Platform you must become a Member and you must agree to these terms. Once you have become a Member you can elect to rent Platform Content. The fees to rent Platform Content are specified on the Platform and will be indicated to you before you confirm payment. Fees are subject to change from time to time without notice. Once you have submitted your order for the rental of any Platform Content you will not be able to cancel your order. Payment processing for renting Platform Content is handled by a third party payment gateway provider. When renting Platform Content you will need to enter your credit card details into the payment system before you are able to view the Platform Content. All payments via this system are processed using SSL (Secure Socket Layer) protocol, where sensitive information is encrypted to protect your privacy. If you suspect there has been a fraudulent credit card transaction recorded in respect of the Platform you must contact The Company directly to resolve your complaint. The Company will co-operate with the third party payment gateway to provide reasonable assistance in resolving any complaint. The Company accepts no liability for any losses you may incur as a result of any breach of terms either by yourself or by our third party payment provider and if you have any complaints regarding the payment process you need to raise these with The Company directly.
7. Member Accounts
Some important details about your Member Account:
- Don’t reveal your account information to anyone else;
- You are solely responsible for maintaining the confidentiality and security of your Member Account and for all activities that occur on or through your Member Account;
- You agree to immediately notify The Company of any security breach of your Member Account;
- The Company shall not be responsible for any losses arising out of the unauthorized use of your Member Account;
- If you create a Member Account and/or use the Platform on someone else’s behalf, you warrant that you have that person’s authority to do so. You also accept all liability and the consequences for any breaches of these terms resulting from any unauthorized activity you conduct. You shall not access or attempt to access a Member Account that you are not authorized to access. You agree to provide accurate and complete information when you become a Member, and as you use, the Platform and you agree to update such information to keep it accurate and complete.
8. Renting Platform Content
Platform Content is available to Members to rent for streaming via the Platform. Platform Content is only available within the territories in which the particular Platform Content is authorized to be available. The Platform Content will be available to you to start viewing on Compatible Devices upon successful payment for the Platform Content and subject to the speed of your internet connection and as follows: Renting Platform Content
* Rental Content will be available for you to view immediately from payment of the rental fee for the period of time specified on the Platform.
* You may pause and rewind the Rental Content. Stopping, pausing, or restarting Rental Content does not extend the available time for viewing. You may discontinue your viewing and resume later.
* Rental Content may be viewed for an unlimited number of times during the rental period.
You acknowledge that the volume of data consumed by accessing the Platform Content is typically high. The payments you make to rent Platform Content do not include any charges for internet usage. You are solely responsible for any internet usage or charges that your ISP may apply in relation to accessing Platform Content.
9. Privacy
We respect your privacy. Your use of the Platform is subject to our [Privacy Policy](https://online.siff.bg/page/privacy/).
10. Platform Service and Availability
We may modify, suspend, or discontinue the Platform or any Platform Content at any time with or without notice to you. We will not be liable for any unavailability of the Platform or of any Platform Content if you have breached any of these terms or for any unavailability beyond our control. If you have paid for Platform Content but we have failed to make it available to you, then our liability for any such unavailability will be limited to the purchase price for that Platform Content. You acknowledge that not all of our film and television programmes listed on our website are available for purchase nor will they become so in future.
11. Rules of Use
You shall use the Platform and the Platform Content strictly in accordance with these terms. You will be authorized to use Platform Content only for personal, non-commercial use. You may not make any Platform Content available for any commercial purpose, educational purpose or any other purpose not expressly authorized in these terms. You agree not to violate, circumvent, reverse-engineer, decompile, disassemble, or otherwise tamper with any of the security technology related to the Platform and the Platform Content for any reason, or to interfere with, remove or alter any digital rights management information on the Platform or the Platform Content, or to attempt or assist another person to do so. You must not abuse or misuse the Platform by attempting to compromise the service by employing technologically harmful means or material. You will not use the Platform for any purpose which is unlawful, not authorised by us or otherwise conflicts with these terms. Your use of the Platform may be monitored and controlled by The Company or its service provider for compliance purposes at any time.
12. Third Party Material
Some information contained in the Platform may link you to sites that are not owned or under the control of SIFF. Sofia Film Festival assumes no responsibility or liability for the content of those sites or otherwise for any third party material that may feature on the Platform.
13. Objectionable Material
We aim to include rating information when available for all Platform Content. You may personally consider some Platform Content to contain offensive, indecent, or objectionable content and some Platform Content may also contain explicit material. Subject to applicable censorship laws the Platform provides Platform Content at your sole risk and The Company shall have no liability to you for material that you may consider to be offensive, indecent, or objectionable. Some Platform Content may be sold on an age restricted basis. It may be unlawful for you to knowingly purchase some Platform Content if you don’t meet the minimum age requirement. In purchasing Platform Content we rely on your agreement that you are old enough to legally purchase the particular Platform Content. If we have reasonable grounds to believe you are not old enough then we may cancel your Membership.
14. Intellectual Property.
The Platform and the Platform Content contain information and material that is owned by Sofia Film Festival and/or its licensors and/or service providers, and is protected by applicable intellectual property and other laws, including those relating to copyright. The Company reserves for itself and such third parties all such rights in all jurisdictions throughout the World. You must not (and must not permit others to) authorize or assist any other person to remove or interfere with any copyright notices contained in any Platform Content. We take infringement of our copyright (and that of our licensors and service providers) seriously. You must:
- only use the Platform Content and related information and materials in the course of using the Platform in compliance with these terms and not for any other purpose;
- not download, upload, copy, reproduce, communicate to the public, transmit, publish, broadcast, modify, manipulate, rent, lease, loan, sell, distribute, or create any derivative works of any Platform Content or any part of it;
- not copy, reproduce, modify or manipulate any part of the Platform and/or Platform Content in any manner;
- not exploit the Platform or Platform Content in any unauthorized way whatsoever.
We reserve all rights and remedies available to us to prevent any infringement of intellectual property we or our licensors or service providers own that is comprised in the Platform or Platform Content. Sofia Film Festival’s trade marks, service marks, graphics, and logos used in connection with the Platform are the intellectual property of SIFF. Other trade marks, service marks, graphics, and logos used in connection with the Platform or with Platform Content may be the trade marks of their respective owners. You are granted no right or licence with respect to any of the aforesaid trade marks and any use of such trade marks.
15. Termination
We may:
- terminate the agreement created between you and The Company pursuant to these terms; and
- suspend access to the Platform (or any part thereof) or any Platform Content at any time without notice.
Provided you are not in breach of these terms we will reimburse you for any Platform Content you have successfully paid for but has not been made available to you in accordance with clause 7 at the time of termination or suspension. We will not be liable if for any reason the Platform is unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the Platform or to Platform Content. We have the right to disable any Membership at any time, if in our opinion you have failed to comply with any of these terms. You may cease to use the Platform at any time.
16. Disclaimer
Your use of the Platform is at your own risk. Sofia Film Festival does not guarantee, represent or warrant the uninterrupted or error-free use of the Platform and shall not be liable for any loss arising from such events including but not limited to loss, corruption, attack, viruses, interference, hacking, or other security intrusion or any other factors beyond SIFF’s and/or its licensors’ and/or its service providers’ reasonable control, including but not limited to the nature of your Compatible Device or internet connection. To the extent permitted by law, the Platform and the Platform Content are provided by SIFF without warranties or guarantees of any kind, other than the statutory protection afforded to you by applicable legislation.
17. Limitation of Liability
Sofia Film Festival’s liability shall be limited as set out in these terms and otherwise to the amount of any liability that may arise under any applicable legislation and solely in respect of the failure to comply with any guarantee corresponding to Sofia Film Festival’s supply of goods or services relating to the Platform or any Platform Content. SIFF expressly excludes any liability for any direct, indirect or consequential loss or damages incurred by any user in connection with the Platform or in connection with the use, inability to use, or results of the use of the Platform.
18. Waiver and Indemnity
You agree to indemnify and hold SIFF, its directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, and licensors harmless with respect to any claims arising out of your breach of these terms and your use of the Platform. Sofia Film Festival reserves the right to take any action we believe necessary to recover any sums you owe us. You agree that, in such circumstances, you will be liable for all costs and expenses incurred by us including, but not limited to, legal fees, collection fees, arbitration costs and court costs.
19. Miscellaneous
These terms constitute the entire agreement between you and Sofia Film Festival regarding the Platform. If any part of these terms is held invalid or unenforceable the remaining parts of these terms shall remain in full force and effect. Our failure to enforce any right or provisions under these terms will not constitute a waiver of such provision or any other provision. We will not be responsible for failure to fulfill any obligation due to causes beyond our control. We may notify you with respect to the Platform by sending an email message to your Member email address. Notices shall become effective immediately when issued by us.
20. Governing Law
These terms and your use of the Platform and Platform Content are governed by the jurisdiction where SIFF is based for any claim or dispute relating in any way to your use of the Platform.